คำว่า ' G ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า พยัญชนะอังกฤษตัวที่ 7


แสดงความคิดเห็น


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z