คำว่า ' inter in ' ( PHRV )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ฝังไว้ใน
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ฝังใน
คำที่คล้ายกัน : intern in


แสดงความคิดเห็น


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z