คำว่า ' impregnate with ' ( PHRV )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ปฏิสนธิ
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ทำให้ตั้งครรภ์
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z