คำว่า ' I don't know about ' ( IDM )


มีความหมายในภาษาไทยว่า (ฉัน) สงสัยหรือไม่แน่ใจ
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z