คำว่า ' hunt over ' ( PHRV )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ล่าข้าม (สถานที่เช่น ที่ดิน)
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z