คำว่า ' arbour ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ที่มีร่มเงา
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ซุ้มไม้, สุมทุม
คำที่คล้ายกัน : arbor
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z