คำว่า ' arbored ' ( ADJ )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ที่มีต้นไม้ทั้งสองข้าง


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[a.] Furnished with an arbor; lined with trees.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z