คำว่า ' arbor2 ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า สิ่งที่ช่วยค้ำ
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : เครื่องช่วยค้ำ


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[n.] A kind of latticework formed of, or covered with, vines, branches of trees, or other plants, for shade; a bower.
[n.] A tree, as distinguished from a shrub.
[n.] An axle or spindle of a wheel or opinion.
[n.] A mandrel in lathe turning.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z