คำว่า ' arbitrator ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ผู้ตัดสิน
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ผู้ที่ถูกเลือกให้มาตัดสิน
คำที่คล้ายกัน : arbiter; referee; mediator


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[n.] A person, or one of two or more persons, chosen by parties who have a controversy, to determine their differences. See Arbitration.
[n.] One who has the power of deciding or prescribing without control; a ruler; a governor.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z