คำว่า ' arbitrary ' ( ADJ )


มีความหมายในภาษาไทยว่า เกี่ยวกับอำนาจเบ็ดเสร็จ
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : เกี่ยวกับอำนาจเผด็จการ


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[a.] Depending on will or discretion; not governed by any fixed rules; as, an arbitrary decision; an arbitrary punishment.
[a.] Exercised according to one's own will or caprice, and therefore conveying a notion of a tendency to abuse the possession of power.
[a.] Despotic; absolute in power; bound by no law; harsh and unforbearing; tyrannical; as, an arbitrary prince or government.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z