คำว่า ' arabic ' ( ADJ )


มีความหมายในภาษาไทยว่า เกี่ยวกับอาระเบีย


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[a.] Of or pertaining to Arabia or the Arabians.
[n.] The language of the Arabians.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z