คำว่า ' graze on ' ( PHRV )


มีความหมายในภาษาไทยว่า พาสัตว์มากินหญ้า
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ให้สัตว์กินหญ้า
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z