คำว่า ' go to waste ' ( IDM )


มีความหมายในภาษาไทยว่า สูญเสีย
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : เสียเปล่า
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z