คำว่า ' go through1 ' ( PHRV )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ได้รับอนุมัติ
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ผ่านการพิจารณา, ผ่านการเห็นชอบ
คำที่คล้ายกัน : come through; get through
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z