คำว่า ' go out of business ' ( IDM )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ล้มเหลว
คำที่คล้ายกัน : put out; put out of
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z