คำว่า ' acceleration ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า การเพิ่มความเร็ว
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : การเร่ง
คำที่คล้ายกัน : speedup; hastening; quickening
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z