คำว่า ' get up ' ( PHRV )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ทำให้โกรธมาก
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ทำให้พลุ่งพล่าน
คำที่คล้ายกัน : be up
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z