คำว่า ' gabble on ' ( PHRV )


มีความหมายในภาษาไทยว่า พูดพร่ำ
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : พูดไม่หยุด, พูดไม่รู้เรื่อง
คำที่คล้ายกัน : gabble away
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z