คำว่า ' gabble off ' ( PHRV )


มีความหมายในภาษาไทยว่า พูดเจื้อยแจ้วอย่างไม่รู้ความหมาย
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : พูดรัวและไม่ใส่ใจหรือไม่สนใจ
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z