คำว่า ' gabble away ' ( PHRV )


มีความหมายในภาษาไทยว่า พร่ำพูด
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : พูดไม่หยุด, พูดไม่รู้เรื่อง
คำที่คล้ายกัน : gabble on
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z