คำว่า ' fly1 ' ( VT )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ทำให้ลอยในอากาศ เช่น ว่าว
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z