คำว่า ' flutter ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า การกระพือปีก
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : การกะพริบ, การขยับอย่างรวดเร็ว
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z