คำว่า ' fete ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า เทศกาลทางศาสนา
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z