คำว่า ' feigned ' ( ADJ )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ซึ่งสร้างขึ้นมา
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ซึ่งทำเลียนแบบ, ซึ่งทำปลอมแปลง
คำที่คล้ายกัน : counterfeit; fake
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z