คำว่า ' fabulous ' ( ADJ )


มีความหมายในภาษาไทยว่า เยี่ยม
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ดีเลิศ, ประเสริฐ
คำที่คล้ายกัน : wonderful; marvellous
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z