คำว่า ' fabulous ' ( ADJ )


มีความหมายในภาษาไทยว่า เหลือเชื่อ
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ไม่น่าเป็นไปได้
คำที่คล้ายกัน : incredible; amazing


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[a.] Feigned, as a story or fable; related in fable; devised; invented; not real; fictitious; as, a fabulous description; a fabulous hero.
[a.] Passing belief; exceedingly great; as, a fabulous price.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z