คำว่า ' fabulous ' ( ADJ )


มีความหมายในภาษาไทยว่า เหลือเชื่อ
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ไม่น่าเป็นไปได้
คำที่คล้ายกัน : incredible; amazing
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z