คำว่า ' fabricate ' ( VT )


มีความหมายในภาษาไทยว่า สร้างข้อมูลหรือเรื่องราวที่ไม่เป็นความจริง
คำที่คล้ายกัน : falsy invent


แสดงความคิดเห็น


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z