คำว่า ' fabric ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า โครงสร้าง
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : โครงสร้างของสิ่งที่เป็นรูปธรรม เช่น โครงสร้างของสังคม
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z