คำว่า ' fabric ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า โครงสร้างของตึกหรืออาคาร
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z