คำว่า ' fabric ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ผ้าหรือสิ่งทอ
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : สิ่งทอ, ผ้าไหม, ผ้าขนสัตว์, ผ้าฝ้าย
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z