คำว่า ' fable ' ( VT )


มีความหมายในภาษาไทยว่า เล่านิทาน
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : เล่าเรื่องโกหก
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z