คำว่า ' fable ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า นิทาน
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : เรื่องเล่าที่ให้คติสอนใจและมักมีตัวละครเป็นสัตว์, ตำนาน, นิทานสอนใจ, ชาดก
คำที่คล้ายกัน : traditional short story
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z