คำว่า ' F2F ' ( ABBR )


มีความหมายในภาษาไทยว่า คำย่อของ face-to-face (ใช้ในการเขียน e-mail)


แสดงความคิดเห็น


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z