คำว่า ' F2F ' ( ABBR )


มีความหมายในภาษาไทยว่า คำย่อของ face-to-face (ใช้ในการเขียน e-mail)
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z