คำว่า ' f ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 6


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[v. t.] The name of the fourth tone of the model scale, or scale of C. F sharp (F /) is a tone intermediate between F and G.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z