คำว่า ' eye ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า รูเข็ม
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z