คำว่า ' exhaustive ' ( ADJ )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ละเอียดถี่ถ้วน
คำที่คล้ายกัน : thorough
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z