คำว่า ' euphoria ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ความรู้สึกสนุกสนาน ตื่นเต้น และเป็นสุขอย่างที่สุด
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ความเคลิบเคลิ้มเป็นสุข
คำที่คล้ายกัน : ecstasy; elation; happiness
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z