คำว่า ' entreaty ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า การขอร้อง
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : การวิงวอน, การออดอ้อน
คำที่คล้ายกัน : plea; request; supplication
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z