คำว่า ' enlargement ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า การขยาย
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : การเพิ่ม, การทำให้กว้างขึ้น
คำที่คล้ายกัน : expansion; increase
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z