คำว่า ' enfold ' ( VT )


มีความหมายในภาษาไทยว่า โอบกอด
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : กอด, สวมกอด
คำที่คล้ายกัน : embrace


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[v. t.] To infold. See Infold.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z