คำว่า ' e-mail ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ระบบการส่งผ่านข้อมูลข่าวสารทางคอมพิวเตอร์โดยอาศัยสายโทรศัพท์และโมเด็ม
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ไปรษณีย์อิเลคทรอนิกส์
คำที่คล้ายกัน : electronic mail
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z