คำว่า ' e-mail ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า การสื่อสารที่ส่งผ่านคอมพิวเตอร์โดยใช้สายโทรศัพท์และโมเด็ม
คำที่คล้ายกัน : electronic mail
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z