คำว่า ' earphone ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า หูฟังวิทยุหรือโทรศัพท์
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : หูฟัง
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z