คำว่า ' eagerness ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ความกระตือรือร้น
คำที่คล้ายกัน : enthusiasm; zeal


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[n.] The state or quality of being eager; ardent desire.
[n.] Tartness; sourness.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z