คำว่า ' eagerness ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ความกระตือรือร้น
คำที่คล้ายกัน : enthusiasm; zeal


แสดงความคิดเห็น


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z