คำว่า ' eagerness ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ความกระตือรือร้น
คำที่คล้ายกัน : enthusiasm; zeal
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z