คำว่า ' eager ' ( ADJ )


มีความหมายในภาษาไทยว่า กระตือรือร้น
คำที่คล้ายกัน : enthusiastic
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z