คำว่า ' each other ' ( PRON )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ซึ่งกันและกัน
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : แก่กันและกัน
คำที่คล้ายกัน : mutually; reciprocally
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z