คำว่า ' each ' ( PRON )


มีความหมายในภาษาไทยว่า แต่ละ
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : คนละ, ทีละคน, หนึ่งต่อหนึ่ง


แสดงความคิดเห็น


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z