คำว่า ' each ' ( PRON )


มีความหมายในภาษาไทยว่า แต่ละ
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : คนละ, ทีละคน, หนึ่งต่อหนึ่ง


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[a. / a. pron.] Every one of the two or more individuals composing a number of objects, considered separately from the rest. It is used either with or without a following noun; as, each of you or each one of you.
[a. / a. pron.] Every; -- sometimes used interchangeably with every.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z