คำว่า ' e.g. ' ( ABBR )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ตัวอย่าง (คำย่อจากภาษาละติน exempli gratia)
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : เช่น, อาทิ
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z