คำว่า ' E ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 5


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[] E is the third tone of the model diatonic scale. E/ (E flat) is a tone which is intermediate between D and E.
[pl. ] of Notopodium
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z