คำว่า ' dump ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า คลังเก็บอาวุธ (ทางทหาร)
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z